Begravelse i Haugesund

Imi Begravelsesbyrå er det eldste begravelsesbyrået i Haugesund, og bistår deg med alt av planlegging og tilrettelegging i den tunge tiden.  Vi holder til i nye lokaler i Strandgata 196. Der har vi alle fasiliteter som hører til i et moderne begravelsebyrå.

Spesielt har pårørende satt pris på vårt kapell der en kan ha en minnestund med den avdøde før kisten kjøres til offentlig kapell/bårehus. Det har vist seg at lokalene innbyr til en annen fred og ro enn det offentlige kapell og bårehus gjør. Mange går ut og inn av kapellet og setter seg i en av sofagruppene, mens andre er inne i kapellet med den avdøde. Om de pårørende ønsker har vi en kort andaktstund før minnestunden avsluttes og de pårørende følger kisten til kapellet/bårehuset der avdøde skal gravlegges.

Om begravelsen/bisettelsen skal foregå i stillhet, er det også en del som velger å la seremonien foregår fra vårt kapell. Om ønskelig kan èn fra byrået forrette og vi tilpasser da innholdet etter pårørendes ønske. Andre vil bare ha en stille stund rundt kista før den kjøres til gravlunden eller krematoriet.

De fleste begravelser i Haugesund foregår fra kapellet på Vår Frelsers gravlund eller Udland kirke. Noen velger også at begravelsen skjer fra Skåre kirke, f.eks. når gravleggingen skal skje på Christine Elisabeths gravlund eller Søndre Hauge. På Nordre Hauge gravlund er det kun anledning til å sette ned urner. Rossabø kirke og Vår Frelsers kirke benyttes også til store begravelser.

Kapellet på Vår Frelsers gravlund er livssynsnøytralt og kan derfor også benyttes til f.eks gravferder i regi av Human Etisk Forbund eller til livsynsåpne seremonier.

Fordelingen mellom begravelser og bisettelser har de siste årene vært omtrent 50/50. Faste klokkeslett er 10.30, 12.00 og 13.30. Det siste er normalt reservert for bisettelser.

Karmøy

iMi Begravelsesbyrå tilbyr sine tjenester over hele Karmøy og bistår ved begravelser og bisettelser enten det er kirkelige, fri-kirkelige, humanistiske, muslimske eller andre gravferder.

De fleste begravelser foregår fra èn av kirkene på Norheim, Torvastad, Avaldsnes, Kopervik, Veavågen, Åkra, Ferkingstad eller Falnes. Til mindre begravelser brukes også bårehusene i Kopervik og Åkra. For noen år siden ble også kapellet på Stangeland pusset opp og det brukes nå til begravelser. Oppussingen ble gjort ved hjelp av private midler og det må betales en leie for bruk av kapellet.

Dersom en velger å ha bisettelse (kremasjon) velger de fleste å ha seremonien på avdødes hjemsted. Kisten bæres ved seremoniens avslutning ut i bårebilen, som tar kisten til Vår Frelsers gravlund. Derfra blir den kjørt videre til Odda der kremasjonen vil foregå. Det er ikke forbundet noen ekstra avgifter med en kremasjon.

iMi Begravelsesbyrå har medarbeidere med lang erfaring i å bistå ved begravelser på hele Karmøy. Nå har vi også sangark med motiver fra ulike steder på Karmøy.

Begravelser på Karmøy starter kl 10.30 eller 13.00.

Vi hjelper med alt du ønsker i forbindelse med et dødsfall. Bestiller du både begravelse og gravstein hos oss, gir vi 15% på gravstein.

Tysvær

iMi Tysvær begravelsesbyrå er det eneste gravferdsbyrået med eget kontor i Tysvær. Ta kontakt for å avtale et møte i våre lokaler på Stemnestaden i Grinde. Vi kommer også på hjembesøk om det er ønskelig. Passer det bedre for pårørende å møte oss i våre nye lokaler på hovedkontoret i Haugesund, er det også anledning til det.

Byrået ble startet i 1997 som Haugaland Begravelsesbyrå AS, der Imi Begravelsesbyrå og Karmøy Begravelsesbyrå eide halvparten av aksjene hver. I 2007 kjøpte Imi ut Karmøy og drev i en kort periode Haugaland Begravelsesbyrå videre som eget selskap. Etter kort tid ble imidlertid Imi og Haugaland Begravelsesbyrå samlet i ett selskap og markedsføres i dag under navnene iMi Haugesund og iMi Tysvær. Det offisielle navnet er i dag Imi Haugaland Begravelsesbyrå AS.

De aller fleste gravferder i Tysvær kommune foregår fra en av de fire kirkene i Nedstrand, Skjoldastraumen, Tysvær og Førre. Enkelte store begravelser skjer fra Aksdal kirke.

Dersom en velger bisettelse (kremasjon) vil den som regel foregå fra en av kirkene. Ved seremoniens avslutning vil kisten bæres ut i en bårebil som tar kisten til kapellet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Derfra vil den fraktes videre til krematoriet i Odda. Når urnen er klar vil de pårørende få beskjed og det kan avtales tid for nedsettelse av urnen.

På kirkegårdene i Førre og Tysværvåg er det nå egne felt for urnegraver, men urner kan selvfølgelig også settes ned i eksisterende kistegraver.

Standard klokkeslett for begravelser i Tysvær er kl 11.00. Unntaksvis er det begravelser kl 12.00 eller 13.00.

Vi hjelper deg med alt du ønsker i forbindelse med en begravelse og gir også 15 % på ny gravstein når du bestiller begravelsen hos oss.

Sveio

iMi Begravelsesbyrå tilbyr sine tjenester i hele Sveio kommune og bistår ved alle typer gravferder i Sveio. De aller fleste begravelser i Sveio foregår fra en av kirkene i Valestrand, Førde, Sveio eller Eikeland kapell. Var avdøde medlem av Filadelfia Auklandshamn foregår gravferden ofte derfra.

Med det nye bårehuset i Sveio har Sveio fått et av de fineste bårehusene på Haugalandet. Her er det rom med ca 20 sitteplasser dersom noen ønsker å ha syning/båreandakt.

Bårehuset i Sveio er det eneste bårehuset med kjølerom. De fleste kister blir derfor satt der i påvente av begravelsen, selv om begravelsen skal foregå fra en av de andre kirkene.

iMi Begravelsesbyrå har lang erfaring med begravelser i Sveio og kan hjelpe deg med det du ønsker i forbindelse med et dødsfall. Nå tilbyr vi også sanghefter med motiv fra Ryvarden fyr.

Vi gir også 15 % på ny gravstein når du bestiller begravelsen hos oss.

Vindafjord

iMi Begravelsesbyrå tilbyr sine tjenester i hele Vindafjord kommune. De pårørende bestemmer selv hvor mye av arbeidet som skal overlates til iMi Begravelsesbyrå. Vi kommer gjerne hjem til de pårørende for å planlegge begravelsen eller konferansen kan finne sted på et av våre kontorer i Tysvær og Haugesund.

Ved bisettelser (kremasjoner) vil kisten bæres ut av kirken til bårebilen. Deretter vil vi kjøre kisten til Vår Frelsers gravlund i Haugesund før videre transport til krematoriet i Odda. Når urnen er klar for nedsettelse vil de pårørende få beskjed slik at det kan avtales tid for urnenedsettelse, dersom de pårørende ønsker å være med. Det påløper ingen ekstra kostnader for kremasjon.

iMi begravelsesbyrå er behjelpelig med å søke NAV om gravferdshjelp og/eller stønad til båretransport. På grunn av lange avstander i Vindafjord kommune, vil de pårørende i de fleste tilfeller være berettiget stønad til båretransport.

Dersom dere bestiller både begravelse og ny gravstein hos iMi Begravelsesbyrå, gir vi 15 % avslag på steinen.

Bokn

iMi Begravelsesbyrå tilbyr sine tjenester på Bokn. De pårørende velger selv hvor mye de vil overlate til byrået. Vi kommer gjerne hjem til konferanse eller de pårørende kan komme til et av våre kontorer på Stemnestaden i Tysvær eller i Strandgata 196 i Haugesund.

iMi Begravelsesbyrå er behjelpelig med å søke NAV om gravferdshjelp og stønad til båretransport. Dersom den avdøde er hjemmehørende i Bokn kommune vil NAV alltid yte stønad til båretransport.

Ved bisettelse (kremasjon) vil kisten bæres ut i bårebilen som tar kisten til Vår Frelsers gravlund i Haugesund, der den står inntil den blir kjørt til krematoriet i Odda. Når urnen er klar, vil de pårørende få beskjed om det slik at det kan avtales tid for urnenedsettelse dersom de pårørende ønsker å være med.

Dersom dere bestiller både begravelse og ny gravsten hos iMi Begravelsesbyrå, gir vi 15 % rabatt på ny gravsten.

Utsira

iMi Begravelsesbyrå bistår ved begravelser på Utsira. Dersom den avdøde dør på Utsira, leverer vi som regel tomkiste på ferga. Om ønskelig kan vi komme med bil. Dersom den avdøde dør et annet sted vil vi frakte den døde i kiste til ferga. Dersom de pårørende ønsker det blir bilen med helt til Utsira og kjører kista til bårehuset.

Vi bistår med alt familien ønsker: meldinger til skifterett, prest, kirkeverge, bestilling av blomster, trykking av sanghefter etc.
iMi Begravelsesbyrå kan også assistere i begravelsen om det er ønskelig.

Vi gir 15 % rabatt på ny gravstein dersom både begravelsen og gravsteinen bestilles hos oss.